Adam Marciniak, prezes VeloBanku Laureat Business Insider Awards w kategorii Finance

Jednak zgodna z wymogami, jakie postawiła Komisja Europejska – jeśli nie znajdzie się kupiec, wówczas BFG musi wszcząć procedurę likwidacji. Cały proces odbywa się niezależnie od zmiany rządu i przejęcia władzy przez gabinet Donalda Tuska. Nawet rada BFG, w której większość członków, w tym przewodniczącego, wskazuje minister finansów, jest jedynie informowana o sprzedaży banku, a ustawa nie przewiduje dla niej innej roli. Jako pierwsi informowaliśmy, że BFG dostał najprawdopodobniej trzy niewiążące oferty. Dwie pochodzą od amerykańskich funduszy private equity – Cerberusa i JC Flowers.

Cyfrowy prezes. Adam Marciniak poukładał biznes VeloBanku

Prezesa Zarządu VeloBank i dodaje – Ważnym elementem naszej strategii jest również aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych i inicjowanie z nimi wspólnych, obopólnie korzystnych projektów m.in. Doświadczony menadżer, który swoją niemal 20-letnią karierę budował w największych instytucjach finansowych w Polsce, w tym m.in. Z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur wielu przedsiębiorstw koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia COVID-19 oraz koncepcję Chmury Krajowej. Pracował również w CCC, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds.

Zmiana godzin otwarcia placówek VeloBanku

Nowy zarząd pod nowym szyldem musiał zbudować zaufanie do marki, zacząć przynosić zyski i przygotować bank do sprzedaży, co jest elementem zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. Zadania podjął się Adam Marciniak, który został prezesem VeloBanku. Studiował Rachunkowość i przetwarzanie danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Microsoft zaoferuje klientom chmurowym chipy AMD jako alternatywę dla procesorów Nvidia AI

Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT działającej w Ministerstwie Finansów oraz członkiem Zespołu Doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczył również radom nadzorczym spółek Operator Chmury Krajowej i PKO BP Finat. •    po zalogowaniu się do swojej bankowości mobilnej skorzystaj z funkcji VeloPhone, •    lub dzwoniąc do nas zaloguj się do swojej bankowości telefonicznej.

Adam Marciniak prezesem VeloBanku. Jest zgoda KNF

Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Uzyskał także tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Prezes podkreślił, że podczas tworzenia strategii bank chciał odwrócić trendy. W VeloBanku chcemy być blisko wartości naszych klientów. Po pierwszych spotkaniach z zespołem jestem pod bardzo dużym wrażeniem.

“Europa od nas uczy się jak ratować banki”. Prezes BFG o sprzedaży VeloBanku

Współtwórca innowacyjnej firmy szkoleniowej oraz wydawniczej prowadzącej programy rozwojowe i wydającej książki z zakresu Mental Health & Wellbeing oparte o psychologię pozytywną i neuropsychologię. Manager w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 2018 – 2021 pełniła również rolę członka Rady Nadzorczej PKO Finat Sp. Z o.o., a obecnie jest jednym z członków Rady Nadzorczej BEST TFI S.A.

latkowie chodzą do astrologa. Powierzają mu nawet swoje firmy

Uhonorowany był także tytułem „Innowatora rynku bankowego 2015 roku” w rankingu „50 największych banków w Polsce”, jak również Nagrodą im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreowanie innowacji i tworzenie bezpiecznej firmy w chmurze oraz zaangażowanie w cyfryzację życia społecznego. Omawiając bieżącą ofertę, prezes zwrócił uwagę, że bank skupił się na cyfrowych kanałach pozyskiwania klientów. Kredyt hipoteczny z kanapy, którego sprzedaż pozwala klientowi na przejście całego procesu online, z wykorzystaniem komunikacji wideo, a bank odwiedza osobiście jedynie by podpisać umowę. VeloBank wdrożył także nową bankowość mobilną i elektroniczną. — Widzimy, że bardzo szybko udało nam się zatrzymać odpływ depozytów i obecnie już jesteśmy dużo powyżej sumy bilansowej, którą mieliśmy w przeddzień rozpoczęcia całego procesu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A, by zapewnić stabilność sektora. Koszt tego procesu to 10,3 mld zł przenoszenia działalności. Był przewodniczącym prezydium Rady do spraw Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT Ministerstwa Finansów. Zasiadał w zespole doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. W ciągu dwunastu miesięcy istnienia bank zarobił na czysto prawie 450 mln zł. Wartość aktywów VeloBanku przekraczała na koniec września ubiegłego roku 46,5 mld zł.

  1. Chcemy także uruchomić w najbliższym czasie różnego rodzaju kredyty na finansowanie transformacji energetycznej.
  2. Restrukturyzacja Getin Noble Banku odbyła się przy asyście Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w oparciu o europejskie regulacje w tym zakresie.
  3. – Stawiamy mocny akcent zarówno na bankowość elektroniczną i mobilną, których nowe odsłony zaprezentujemy w nadchodzących miesiącach, jak i rozwój sieci oddziałów.
  4. Nadpłata kredytów hipotecznych w zeszłym roku była dwa razy większa, w stosunku do roku poprzedniego — powiedział.

Jesteśmy już dziś konkurencyjni na polskim rynku bankowym — dodaje Adam Marciniak. — Bank przez ostatnich kilka lat, na praktycznie wszystkich liniach biznesowych, kurczył się, zarówno pod względem klientów, ale też pracowników. My te wszystkie trendy już odwróciliśmy, czyli mamy pozytywny trend, nowych klientów, aktywnych klientów, produktów depozytowych, produktów kredytowych. W związku z tym naturalnie pokazujemy inwestorowi, że linie biznesowe już się przekrzywiły, one się zwróciły.

Niektórzy z nich osiągnęli już odpowiednią skalę i wychodzą poza granicę Polski. Ale wciąż jest to poniżej potencjału i tego, co potrzebujemy, a potrzebujemy silniejszych Bitcoin: USD/BTC (BTC=X) ponownie postawił się pod kontrolą niedźwiedzich inwestorów marek i większej innowacyjności – ocenia Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao. Powstawanie bez emisyjnych budynków wkrótce stanie się powszechne.

Omawiając specyfikę działalności VeloBanku, który powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, poruszono temat ustaleń z Komisją Europejską, zgodnie z którymi w perspektywie kilku lat musi zostać sprzedany. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który ma najwięcej akcji banku, wybrał JP Morgan na doradcę przy sprzedaży. — W ciągu najbliższych kilku dni uruchamiamy naszą ofensywę w zakresie zielonej transformacji, gdzie będziemy bardzo aktywnie wspierać posiadaczy domów i nieruchomości — powiedział. — Mamy taki produkt finansowania projektów transformacyjnych, fotowoltaiki, pomp ciepła, czy innych modernizacji energetycznych, poprzez pośredników. Pośrednik jest w stanie zrobić z klientem symulację, a my możemy bardzo szybko dostarczyć finansowanie.

Liczymy, że to pomoże naszym klientom, nie tylko detalicznym, ale też instytucjonalnym, przeprowadzić jak najszybciej tę transformację — dodał. Naszym priorytetem  jest implementacja zasad oraz standardów zarządzania zrównoważonym rozwojem w banku, mających na celu jego rozwój   oraz wypełnienie strategicznych zobowiązań ESG wobec naszych interesariuszy. Transparentnie i odpowiedzialnie budujemy zrównoważoną organizację w oparciu o najwyższe standardy zarządzania. Szef banku chwali pracowników, obiecuje system motywacyjny, zapowiada szybkie przyjęcie strategii i powrót do biznesu. CEO VeloBanku ocenił też, że ChatGPT to efekt tendencji, które były zauważalne od lat. Bankowość już stosuje oparte na podobnych rozwiązaniach chatboty i voiceboty m.in.

Sprzedaż VeloBanku odbywa się tuż przed końcem kadencji prezesa BFG Piotra Tomaszewskiego, która wygasa na początku kwietnia tego roku. Akcji, a pozostałe należą do Systemy Ochrony Banków Komercyjnych. Jednak karty przy transakcji rozdaje BFG i to instytucja kierowana przez Piotra Tomaszewskiego zdecyduje o wyborze nowego inwestora. ITwiz powstał po to, aby dostarczyć jak najlepszych narzędzi do komunikacji z osobami podejmującymi decyzje o zakupie rozwiązań informatycznych. VeloBank może się pochwalić krótką historią, bo na rynku działa nieco ponad rok. Powstał z przymusowej restrukturyzacji zagrożonego upadłością Getin Noble Banku.

Rozmówca “In Business” zwrócił uwagę, że chociaż VeloBank od kilku lat nie świadczył oferty na kredyty hipoteczne, to chce jak najszybciej wprowadzić taki produkt. Nie da się wytłumaczyć tego, co dzieje się z naszymi portfelami ani dokąd zmierzają procesy gospodarcze nie śledząc zmian zachodzących w bankach. A w nich i w całym sektorze, dzieje się tak dużo, jak nigdy wcześniej.

Jest laureatem licznych branżowych nagród i wyróżnień. Otrzymał tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej na X Kongresie Gospodarki Elektronicznej. Związek Banków Polskich w uznaniu jego szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał mu Medal Mikołaja Kopernika.

Zaangażowanie banków w zrównoważoną transformację biznesu jest niezbędne. Tworzy szanse na budowanie silniejszych relacji z klientami i promowanie rozwoju gospodarczego w zgodzie z kryteriami ESG – mówi Juan de Porras Aguirre. Poza funkcjami kierowniczymi i nadzorczymi w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych Marciniak przewodniczył prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, wchodził w skład Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds.

— Oczywiście już bazując na na pewnym standardzie, który jest oczekiwany przez rynek. Czyli po pierwsze stała stopa w pierwszym okresie. Powodem zadłużenia banku był “agresywny model biznesowy realizowany przez wiele lat, przy jednoczesnym braku dostarczania ze strony podmiotu dominującego odpowiedniego wsparcia kapitałowego”. Restrukturyzacja FxPulp Forex Broker-przegląd i informacje FxPulp Getin Noble Banku odbyła się przy asyście Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w oparciu o europejskie regulacje w tym zakresie. BFG podjął decyzję o jej przeprowadzeniu, ponieważ bankowi groziła upadłość, co oznaczałoby poważne zawirowania w polskim sektorze finansowym. VeloBank powstał z przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Już 21 listopada wprowadzona została atrakcyjna oferta kont oszczędnościowych i lokat. Natomiast w pierwszym kwartale 2023 roku bank zaproponuje kredyt hipoteczny. Wdrożony zostanie również nowy, efektywny proces kredytowy, odświeżona zostanie oferta dla sektora MŚP oraz rozszerzona oferta produktów inwestycyjnych. Bank zakłada, że do końca 2023 roku pozyska 150 tys.

Stale poszukujemy również możliwości strategicznych partnerstw biznesowych z rynkowymi liderami, aby móc zaoferować klientom nowe, innowacyjne rozwiązania, które swoimi korzyściami wykraczają znacznie poza ścisłe ramy bankowości. Nasza kompleksowa i innowacyjna oferta jest nakierowana przede wszystkim na osoby oczekujące nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, prostych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsługi – także posprzedażowej. Oferujemy innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające Międzynarodowe wiadomości – wtedy i teraz codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. To pytanie bardziej do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który będzie zajmował się sprzedażą. Z mojej perspektywy za rok o tej porze na stole powinny być pierwsze oferty. Nie chcę wybiegać w przyszłość, ale uważam, że dobrze byłoby, gdyby bank kupił ktoś, kto będzie kontynuował działalność banku, zachowa brand i zespół.

— Dlatego też chcemy z powrotem uruchomić kredyt hipoteczny. Chcemy także uruchomić w najbliższym czasie różnego rodzaju kredyty na finansowanie transformacji energetycznej. Green marketu, gdzie moglibyśmy w sposób doradczy pomagać naszym klientom — powiedział. W piątek KNF jednogłośnie zgodziła się na objęcie stanowiska prezesa VeloBanku przez Adama Marciniaka, który do tej pory był wiceprezesem i pełniącym obowiązki prezesa.

Teraz już pokazujemy, zgodnie ze strategią, ten trend wzrostowy. Jak wspomniałem, jest większy niż sobie założyliśmy — powiedział prezes. Adam Marciniak złożył wczoraj rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu CCC. Dziś BFG podał, że Marciniak pokieruje pracami zarządu VeloBanku, instytucji która przejmie obsługę klientów Getin Banku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *